Uncivil Podcast


Svet

Srđan Garčević

Suočavanje sa prošlošću na američki način


+ više

+ više

Neredi u Charlottesville-u u Virdžiniji prošle godine, izazvani odlukom da se poruši
spomenik generalu Robertu Lee-u, su bili samo kulminacija rastućih međurasnih
tenzija u SAD.
Jedan od velikih faktora koji su izazvali nerede je status “heroja” Konfederacije koji
su se borili da “Jug” ostane nezavisan i zadrži robovlasništvo. Tokom 150 godina od
poraza Konfederacije, oni su, u jednom delu američke javnosti, prešli put od faktičkih
(i etičkih) gubitnika do statusa zbunjenih zaštinika “južnjačkog” načina života koji
uživaju.
U svom podcastu, Chenjerai Kumanyika i Jack Hitt, renomirani novinari i pisci,
istražuju tu transfromaciju kroz prizmu malih priča o “Jugu” i njegovim simbolima.
Iako očigledno protivnici istorijske revizije koja je dovela do slavljenja “Južnjaka”,
Kumanyika i Hitt, su manje zainteresovani da osude, već žele da približe praktične
realnosti južnjačkog robovlasništva: od toga kako su robovi postali samo oni tamnije
puti, do toga kako su osiguravajuća društva izdavala polise na robove.

Posted in Audio, Svet.