The Silk Roads


Knjiga

Srđan Garčević

Niti koje su krojile istoriju


+ više

+ više

Peter Frankopan, inače direktor Vizantološkog instituta Univerziteta u Oksforu, u
svojoj izuzeto popularnoj knjizi “Putevi svile” pokušava da ispriča istoriju sveta iz
perspective srednjeg istoka, to jest mesta gde su se suočavale i trgovale velike
civilizacije istoka i zapada.
Kao nekome ko je svoje istorijsko obrazovanje temljio na srpskom osnovno- I
srednjoškolskom kurikulumu, Frankopanov pristup je iznenađujući i osvežavajući iz
dva razloga.
Prvi je njegovo potenciranje trgovine, saradnje i, stoga, fluidnosti kako sirovina
(začini iz Indije, svila i barut iz Kine) tako i kultura kroz vekove. Umesto predstave
sveta kroz prizmu gubitnika i dobitnika, “Putevi svile” pokazuju značaj saradnje i
održavanja veza među kulturama i ekonomijama za obostranu dobrobit.
Druga velika razlika od naše uobičajene predstave sveta je što se trudi da ima otklon
od standardne teleološkog i evro-centričnog pogleda na istoriju, koja počinje
“pronalaskom” analitičkog metoda u Grčkoj, i završava se sa “Zapadnom” (post-

)industrijskom civilizacijom kojoj, navodno, svi teže i svi će na kraju nalikovati.
Frankopan pokazuje važnost i bogatstvo kultura koje su nepravedo zanemarene u
standardnom narativu jer ili više ne postoje (Baktrijska u Afganistanu), ili jer se zbog
orijetalističkih shvatanja gledaju kao inherentno manje “napredne” (persijsko-
iranska).

Posted in Knjiga, Kultura.