Bujošević: RTS će se oglasiti o pismu REM-a nakon analize


Politika

Nikola Jovanović

Prave debate u Srbiji nema.Ono što je bilo navedeno pod formom debate u “Upitniku” na RTS nije to. Ne znam šta je , ali nije to. A i RTS nije baš zagovornik debate.


+ više

+ više

Zato je pričao o pojačavanju i utišavanju zvuka tokom emisije besmislena. Standardna “taktika” svih pripadnika vlasti je da kada (u retkim prilikama) gostuju u emisijama sa političkim protivnicima počinju da govore u glas. Onda i protivnici počnu da govore jer ne žele da odustanu. Nastaje kakofonija (mada bi nje bilo i bez toga). Toga je bilo i u emisiji u kojoj je gradski menadžer Goran Vesić prikazao svoje umeće izazivanja iste.
I umesto da se podrauzmeva da nije pristojno govoriti kada neko drugi govori i upadati u reč, u Srbiji dolazimo do borbe za regler za jačinu zvuka.

To čak postaje tema?!?

Nju je otvorio REM, pismom Olivere Zekić, a njeno viđenje je podržao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić stavom “da neće gostovati na Radio-televiziji Srbije (RTS) sve dok sa Javnim servisom ne potpiše ugovor da mu neće smanjivati ton u toku izlaganja”.

Dakle i predstavnica REM i Vučić smatraju da se Vesić ponašao u skaldu sa normama predviđenim za debatu i špitaju se što je utišan zvuk.

Da se razumemo, nisam za bilo kakva utišavanja i izopštavanja, ali možda bi RTS trebalo da napravi ugovor o debatama u kojem piše da se ne može upadati u reč sagovorniku i tražiti da ga svi potpisuju?

Problem sa “taktikom” nadvikivanja je u tome što je željeni cilj da se sagovornik koji i inače nema mnogo prostora na javnom servisu ne čuje.

Još veći je problem što uz taktiku nadvikivanja, opkoljavanje opozicionih štandova pristalicama vlasti postaje logična posledica – ako se već ne čuju, treba ih izolovatiu da ih građani i ne vide i ne mogu da im priđu.

Dok se ne uspostave normalna pravila političkog života i debate, ne bi me čudilo da svaka stranka ima svog “kontrolora” pored reglera za ton?

Posted in Društvo, Mediji, Naslovna.