Rumuni izašli na ulice i stali uz tužiteljku za korupciju


Region

Zoran Čičak

Hiljade građana protestovale su u gradovima širom Rumunije zahtevajući ostavku ministra pravde Tudorela Toadera zbog njegovog poziva da se smeni glavna tužiteljka za korupciju.


+ više

+ više

Juče su se pojavile dve zanimljive vesti: najpre je Politika, pod naslovom „Novi udar na visoku i sitnu korupciju u Srbiji od marta“ najavila da od četvrtka 1. marta „zvanično počinju sa radom posebna odeljenja tužilaštva i sudova za borbu protiv korupcije“. Nekoliko sati kasnije, N1 je prenela vest iz Rumunije: „Rumuni izašli na ulice i stali uz tužiteljku za korupciju“.

Današnji novinari, znamo to na žalost već dugo, imaju probleme i sa logikom i sa jezikom – i to se ponekad vidi već iz samih njihovih naslova. Najpre, posebna odeljenja tužilaštva i sudova za borbu protiv korupcije u Srbiji biće nadležna samo za slučajeve u kojima imovinska korist prelazi 200 miliona dinara – ne radi se, dakle, o udaru na „visoku i sitnu korupciju“ kako piše u naslovu u Politici, nego baš na onu visoku, što je i bio cilj formiranja posebnih odeljenja. Isto tako, rumunska tužiteljka Laura Koveši nije „tužiteljka za korupciju“ kako stoji u vesti N1 nego, valjda, tužiteljka protiv korupcije?

Ali, ako ostavimo po strani apsurde iz naslova, postoji li još nešto što povezuje ove dve vesti?

Rumuni su ponovo stali uz svoju tužiteljku, koja je kod njih, u poslednjih pet godina, dobila status ikone u borbi protiv tzv. političkog kriminala. Srbe, ovih dana, mnogo više od ličnosti koje će voditi posebna odeljenja i u tužilaštvu i u sudovima, zanimaju razne bizarne ličnosti koje su se kandidovale za, pod normalnim okolnostima, gotovo beznačajne lokalne izbore u Beogradu.

Kod Rumuna će na ulice izaći, bez većih problema, nekoliko stotina hiljada građana, kod Srba će, uz ogromne probleme, opozicija izvesti na ulice nekoliko stotina građana. Na prvi pogled, ništa nije isto?

Hajde zato da bacimo onaj drugi pogled. I rumunsko i srpsko specijalno tužilaštvo, baš kao i ono makedonsko, albansko i crnogorsko, deo su iste generalne ideje – da se pravosudna arhitektura u zemljama Zapadnog Balkana promeni tako, da omogući nezavisnost pravosuđa od političara. Na ovome javno insistira Evropska unija a tajno SAD, dok mu se javno suprotstavljaju različite nacionalističke političke grupacije, a tajno Rusija.

Problem se, naravno, analitički može posmatrati na više nivoa.

Prvo, postavlja se pitanje koliko je Monteskjeova teza o podeli vlasti održiva u vremenu postmoderne? Kada bi zakonodavna, izvršna i sudska vlast zaista bile nezavisne jedna od druge – i kontrolisale jedna drugu – onda bi i obična tužilaštva i sudovi bili sasvim dovoljni – specijalni ne bi bili ni potrebni. Ako, opet, to nije slučaj, šta je garancija da će specijalni tužioci i sudije biti „nezavisniji“ od onih običnih?

Drugo, postavlja se i pitanje u kojoj su mere nove članice EU (Rumunija) ili one kojima se obećava skori prijem (Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija) zaista promenile svoju društvenu strukturu dovoljno da bi bile kompatibilne sa modernim evropskim pravosudnim standardima?

Kvalifikativ „modernim“ nismo upotrebili slučajno – radi se o problemu koji nije endemski vezan za jugoistočnu (ili istočnu) Evropu, slovenske ili pravoslavne narode, ili bivše komunističke zemlje. Engleski viktorijanski političar, lord Akton je u pismu biskupu Mandelu Krejtonu, 1887. godine, napisao: „Vlast ima tendenciju da korumpira i apsolutna vlast korumpira apsolutno.“

Ovo je inače vrlo često citirana rečenica u raznim politikološkim raspravama, ali svi ti citati vrlo retko navode sledeću rečenicu iz Aktonovog pisma biskupu: „Veliki ljudi su, gotovo uvek, zli ljudi, čak i kada vrše uticaj a ne vlast…“ Posle gotovo vek i po od Aktonovog pisma, problem specijalnih tužilaštava i sudova pokazuje da, suštinski, ništa nije promenjeno u odnosu između „velikih ljudi“ i države: oni i dalje pokušavaju da je pretvore u svoj instrument, ona se i dalje krajnje nevoljno brani od toga.

Treće pitanje ima međunarodnu dimenziju: vlade zemalja u regionu moraju, mada preko svoje volje, da prihvate nove institucije jer su one fenomen koji ionako već postoji na širem prostoru, diktirane su iz Brisela i nije popularno javno im se suprotstavljati. Međutim, to ne znači da su se političke elite koje su dovele i održavaju na vlasti ove vlade pomirile sa činjenicom da će neko, možda, nekada ispitivati njihova ponašanja.

Zato je, u većini ovih zemalja, sa vremenom fiksiran narativ po kojem su specijalni tužioci i sudovi, već samim tim što su nezavisni od političara, zapravo instrument stranog uticaja i narušavanja suvereniteta dotične zemlje. U širenju tog narativa posebno se instrumentalizuju razne marginalne nacionalističke i druge ekstremno desne grupe i organizacije, koje se i inače protive svemu što dolazi sa Zapada: od vakcina, preko slobodnih medija, pa sve do specijalnih tužilaca.

Ovde dolazimo do tačke koja je, očigledno, zajednička i Rumuniji i Srbiji: ako elite uspeju da nametnu diskurs u kojem se suverenitet države izjednačava sa nekažnjivošću njenih političara i državnih funkcionera, onda je jasna ocena u nedavnom dokumentu Evropske komisije da se, na Zapadnom Balkanu, radi o fenomenu tzv. „zarobljenih država“.

Ali, postoje i tačke na kojima se Srbija i Rumunija, kao i svaka druga od država u kojima postoje (ili će postojati) specijalna tužilaštva i sudovi, razlikuju. Radi se, pre svega, o objektivnim i subjektivnim uslovima koji su neophodni za njihov efikasan rad.

Postoje tri takva uslova, od kojih je neophodno da postoje najmanje dva.

Prvi uslov je podrška najmanje jednog dela establišmenta. U Rumuniji, na primer, podršku Lauri Koveši daje predsednik Republike, uprkos pokušajima vlade da je spreči ili – ako to, kako smo videli, ne može – smeni.

Drugi uslov je svakako podrška javnosti. Ona nema samo politički značaj, već pre svega psihološki. Ako narodu nije stalo do pravde, zašto bi bilo stalo nekom tužiocu? Podrška javnosti – tu mislimo i na nezavisne medije i, ako je potrebno, na demonstracije i javne proteste – ključna je za formiranje javnog mnenja, pa samim tim i za opredeljivanje onih pripadnika establišmenta koji će se, možda, dvoumiti između lojalnosti zakonu i lojalnosti političkim elitama.

Treći uslov je podrška tzv. međunarodne zajednice. Sve zemlje Zapadnog Balkana su, suštinski, države ograničenog suvereniteta. Na stabilnost njihovih političkih elita, drugim rečima, percepcija tzv. „međunarodne podrške“ utiče mnogo više nego što je slučaj u potpuno suverenim državama. Ako je, dakle, „međunarodnoj zajednici“ zaista stalo da se izbori sa organizovanim kriminalom na Zapadnom Balkanu onda će i podržati specijalna tužilaštva i sudove ako bi njihova nezavisnost bila ugrožena.

Podeliće sa njima obaveštajna saznanja, daće neophodnu stručnu pomoć u obuci kadrova, uključiće se u programe zaštite svedoka, staviće na raspolaganje dokumentaciju međunarodnih ustanova za sprečavanje pranja novca. Konačno – upozoriće, na odgovarajući diskretan način, i predsednike, premijere, ministre pravde i policije… šta im se sve lično može dogoditi ako nove institucije budu ometali.

Ukoliko, opet, ta ista međunarodna zajednica ostane na dosadašnjoj liniji najmanjeg otpora – tzv. stabilokratiji – onda joj je mnogo bolje da uopšte ne troši resurse na specijalna tužilaštva i sudove, jer će tako baciti ne samo pare nego i ugled.

U Rumuniji, kao što vidimo ovih dana, ispunjena su sva tri navedena uslova. U Srbiji, na žalost, nije nijedan. Sutra, međutim, situacija sasvim lako može da bude i obrnuta.

Ovo nas dovodi i do poslednjeg pitanja u našoj maloj analizi: koliko je proces do sada napredovao i da li je postao ireverzibilan? Mogu li se stvari vratiti na staro?

Odgovori će se, opet, razlikovati od zemlje do zemlje i ponovo se svoditi na ono večno sholastičko pitanje o istoj čaši koja je istovremeno i polupuna i poluprazna.

Problem sa tom čašom je samo u tome što će se, ako ostane takva, po zakonu verovatnoće u jednom trenutku sigurno razbiti…

Posted in Hronika, Naslovna, Politika, Region.
   • Tamara Spaić


    Društvo

    Tamara Spaić

    Papagajsko, besomučno recitovanje klimoglavaca u Skupštini da će “brže dobijanje ličnih dokumenata” povećati “ekonomski razvoj i prosperitet” bio je neviđena šamarčina svima nama. Kako smo odgovorili?


    + više

    + više

    Continue reading →
   • Dušan Nedeljković


    Društvo

    Dušan Nedeljković

    Ja sam zaista mislio da nikada neću biti nadrkani matorac.


    + više

    + više

    Continue reading →
   • Nebojša Vučinić


    Politika

    Nebojša Vučinić

    Zakon, zakonitost i zaštita i poštovanje zakona u zemlji Srbiji. Sve dovedeno do apsurda. Čak i na mestu gde je zaštita zakona radna obaveza.


    + više

    + više

    Continue reading →
   • Milan Krstić

    Moj stav


    Milan Krstić

    Srbija je očekivala više od posete Mičela. Sada, nakon smene Tilersona, javnost želi „da Ves Mičel ode, a da se Hojt Ji ne vrati“. U četiri tačke (simbolično) iznosim svoj stav o realnosti tih želja.


    + više

    Continue reading →
   • Srđan Ćesić


    Društvo

    Srđan Ćešić

    Šta se dešava sa sveštenicima Srpske pravoslavne crkve?


    + više

    + više

    Continue reading →
   • Tamara Spaić


    Društvo

    Tamara Spaić

    Razgovor sa Nebojšom Spaićem (1961-2017) o ulozi i odgovornosti medija za ratove devedesetih, o profesionalizmu i budućnosti srpskog novinarstva vodio je sredinom 2001. godine Slaviša Lekić, novinar i aktuelni predsednik NUNS-a.


    + više

    + više

    Continue reading →
   • Srđan Garčevic


    Knjiga

    Srđan Garčević

    Dole turizam, živelo skitničarenje


    + više

    + više

    Continue reading →
   • Nebojša Vučinić


    Politika

    Nebojša Vučinić

    Još jedna od analiza izbora u Beogradu. Sa distance, o svim problemima i greškama.


    + više

    + više

    Continue reading →
   • Zoran Čičak


    Politika

    Zoran Čičak

    Čak ni 1946. godine sovjetski savetnici nisu mogli da sanjaju o tome da se lepo ušetaju u OZN-u i tamo na izvolte dobiju kartoteke, podatke o jugoslovenskim građanima, preduzećima, državnim organima.


    + više

    + više

    Continue reading →
   • Milan Aranđelović


    Politika

    Milan Aranđelović

    Beograde, dobro jutro!


    + više

    + više

    Continue reading →

   • Politika

    Nikola Jovanović

    Prave debate u Srbiji nema.Ono što je bilo navedeno pod formom debate u “Upitniku” na RTS nije to. Ne znam šta je , ali nije to. A i RTS nije baš zagovornik debate.


    + više

    + više

    Continue reading →

   • Politika

    Nebojša Vučinić

    Povodom spiska “1000 poznatih ličnosti koje podržavaju”… Ljubodrag Stojadinović piše o priklanjanju i slugarstvu.


    + više

    + više

    Continue reading →

   • Politika

    Milan Aranđelović

    „A ko si ti, bitango?“


    + više

    + više

    Continue reading →

   • Razno

    Nebojša Vučinić

    Gde ide ovaj svet? Radikalni feminizam izvukao je prvu ciglu iz dosad čvrstog zida mačizma 🙂 Zamislite samo: naručite u baru “Džejn” sa dve kockice leda?


    + više

    + više

    Continue reading →

   • Politika

    Nebojša Vučinić

    Ne pada sneg da pokrije breg… pa izgleda da neki ljudi ne ulaze u politiku tek da bi dali najbolje od sebe


    + više

    + više

    Continue reading →

   • Društvo

    Vesna Vujić

    Komemoracija Nebojši Glogovcu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Čitam. Čitam i plačem, ko za rođenim.


    + više

    + više

    Continue reading →

   • Društvo

    Milan Aranđelović

    Normalna država bi preranu smrt od karcinoma pluća neke popularne osobe iskoristila kao povod za glasnu i snažnu kampanju u kojoj bi se skrenula pažnju na opasnosti od pušenja.


    + više

    + više

    Continue reading →

   • Region

    Zoran Čičak

    Uporište organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu ostaje jako, kako u pogledu trgovine ljudima, narkoticima i oružjem tako i u pogledu rizika kriminalne infiltracije u političke i ekonomske sisteme


    + više

    + više

    Continue reading →

   • Muzika/Film/TV

    Srđan Ćešić

    Jel zna neko o čemu se radi u filmovima?


    + više

    + više

    Continue reading →

   • Preporuka

    Janko Baljak

    Svi studenti i poznavaoci filma znaju šta su značile “Filmske sveske” koje je 1968. godine pokrenuo profesor Dušan Stojanović po ugledu na čuveni francuski časopis “Cahiers du Cinéma”.


    + više

    + više

    Continue reading →