Kina, probuđeni zmaj


Svet

Dragana Đermanović

Podelila bih sa vama neke zanimljive informacije o ovoj fascinantnoj zemlji, i ohrabrila vas da ozbiljnije razmišljate o njoj.


+ više

+ više

Poslednjih godina pomno pratim događanja u Kini, pre svega u segmentu razvoja IT biznisa i biznisa inovacija. Sarađujem sa kineskim kompanijama, mladim ljudima i preduzetnicima Kine i učestvujem na događajima i konferencijama jer su to mesta na kojima se okuplja najproaktivniji deo zajednice, svugde pa i u tamo. Podelila bih sa vama neke zanimljive informacije i ohrabrila vas da ozbiljnije razmišljate o ovom interesantnom tržištu.

Posted in Ekonomija, Naslovna, Nauka/Tehnologija, Svet.