Televizija neće prenositi revoluciju


Svet

Milan Marković

Ovo je naslov pesme Gila Scott-Herona napisane početkom sedamdesetih godina prošlog veka.


+ više

+ više

U njoj se čuvaju i duh borbe Crnih pantera, kao i nade koje su mnogi ljudi tog vremena polagali u neminovnost izbijanja svetske revolucije.

Sa druge strane, zanimljivo je primetiti način na koji se o revoluciji peva u ovom konkretnom slučaju. Izostanak njenog prenosa znači da će drugi, paralelni medijski svet ostati slep i nem za ono što ona predstavlja, a tako i za sve ono što će iz nje nastati.

Danas je pak lakše zamisliti smak sveta nego kraj kapitalizma, preuzmimo tvrdnju slovenačkog filozofa Slavoja Žižeka. Ovo definitivno izgleda kao zaokret u odnosu na vreme u kom se govorilo o tome da revolucija neće biti emitovana. Ali treba uzeti u obzir da će kataklizma koja se tako olako zamišlja, u slučaju da do nje dođe, svakako biti zabeležena selfijem ili snimkom koju će neko zabeležiti jednim od savremenih gedžeta. Taj zapis, preživeo ili ne, kao dokument za arheologije budućnosti, sam po sebi svedočio bi o jedinstvu i sraslosti dva sveta koje su u prošlom veku delovale kao da idu u dva različita koloseka.

Posted in Mediji, Naslovna, Nauka/Tehnologija, Svet.