Vučić dobio poklon od gradonačelnika, ali i od novinarke RTS


Video

Marina Fratucan

Kako opstati kao novinar u Srbiji? Javno se uvući u dupe predsedniku/premijeru poklonivši mu pritom, pred svedocima, ne trepnuvši, prigodan poklon. Pa, fuj!!!!!


+ više

+ više
Continue reading