РАТОВИ ТАБЛОИДА


Blog

Nebojša Vučinić

Još jedna tačka u cirkusu “Srbija”. Ratovi tabloida. Zabava za obezglavljen, obeznađen, osiromašen narod. Navali narode. Danas bacamo Rodića lavovima, sutra već nova zanimacija.


+ više

Javna prozivka, uvredljiva, i što je mnogo važnije – krivičnopravno sadržajna, koju je Aleksandar Rodić, sin Radisavljev, uputio na račun Aleksandra Vučića, putem stranica štampane stvari „Kurir“ dobila je horsku reakciju. U odbranu Aleksandrovog (Vučićevog) lika i dela, stale su i iz svih oružja po Aleksandru (Rodiću) sinhrono opalile štampane stvari slične beskrupulozno-banalne, smećne provinijencije.

Posted in Blog, Mediji, Naslovna, Politika.