Poverenica osudila diskriminaciju u čačanskoj bolnici

Društvo

Anita Mitrović Đukić

Istraživanja i podaci Poverenika za zaštitu ravnopravnosti pokazuju da su žene u Srbiji ugrožene


+ više

Istraživanja i podaci Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, pokazuju da se žene u Srbiji teže zapošljavaju, lakše bivaju otpuštene, češće su primorane da rade u sivoj zoni, a godine starosti predstavljaju jedan od čestih osnova diskriminacije. Ne samo da je okolina surova prema ženama, već su i žene često surove same prema sebi.

Posted in Društvo and tagged .