Moral panic over fake news hides the real enemy – the digital giants


Politika

Lazar Džamić

Zašto nema ‘fake news’ fenomena bez trenutne političke ekonomije komunikacije u javnoj sferi i medijima…


+ više

Da bi se razumela dilema da li je internet pretnja ili pomoć demokratiji (ni jedno ni drugo po sebi, već zbog nas), prvo treba razumeti političku ekonomiju digitalnog prostora i medija. A tu stvari postaju zamršenije i počne da se pojavljuje uvid da profiti najvećih trenutnih agregatnih platformi koje predstavljaju ulazna vrata u vesti i razumevanje dogadjaja u svetu zahtevaju okruženje prepuno eho komora i lažnih vesti. Trebaju im klikovi. Evgenij Morozov je već godinama najglasniji i najartikulisaniji kritičar net i tech optimizma i ‘solucionizma’ i u ovom tekstu pokazuje u kojoj meri internet zavisi od usvajanja (ili ne) dogme finansijskogh apsolutizma.

Posted in Naslovna, Nauka/Tehnologija, Politika and tagged .