ISTRAŽIVANJE: BAZIČNE CRTE LIČNOSTI I SAMOPOIMANJE ADOLESCENATA LEČENIH OD RAKA

Društvo

Suzana Trninić

Lek za depresiju je odmah iza ovog linka. Garantujem.


+ više

Moj odnos prema temi je posve ličan, a ogromna profesionalna satisfakcija mi je medalja koju sam dobila od ovih velikih careva koji ne gube optimizam, ni energiju, ni osmeh.
U tom smislu, iz tog ugla, odakle mi pravo da se ne nasmejem danu koji osvane?

Posted in Društvo, Zdravlje.