EPS u novom problemu sa očitavanjem brojila


Ekonomija

Nikola Jovanović

Ili kako neodgovorno trošiti novac građana, a da niko ne odgovara.


+ više

Odgovornost za trošenje novca poreskih obveznika ovde je misaona imenica. Način na koji EPS posluje je dobar primer za to.

Posted in Društvo, Ekonomija and tagged .