Novosađanin jurio lopova po gradu, a policija nije imala vremena da mu pomogne!


Društvo

Marina Fratucan

Ne znam da li je istina i koliko je istina, ali mi, iz sopstvenog i tuđih iskustava, koje sam čula, deluje da jeste. Inspektori, nalozi, zakoni, papiri…sve samo da se posao ne završi! Sramota!!!


+ više

+ više
Continue reading