Krunski svedok iz Ruske inicijative


Politika

Antonela Riha

Znate li da postoji Ruska inicijativa, parapolicijska organizacija koja kontroliše rad MUP-a? To je izrekao izvesni Gačanović, krunski svedok tužilaštva u procesu protiv žandarma.


+ više

Continue reading