U logoru Omarska još nema spomenika niti spomen-ploče


Region

Marina Fratucan

Trnopolje, Omarska, Keraterm..koliko građana Srbije zna značenje ovih pojmova? Sigurna sam jako malo. 1992, dok Srbija nije ratovala, sasvim sigurno, bilo ih je još manje


+ više

+ više
Continue reading

Pavićević: Vlada reprezentativni primitivizam i mržnja prema narodu


Društvo

Marina Fratucan

O primitivizmu, (ne)suočavanju sa prošlošču, nesnalaženjem sa sadašnjošću i nepripremljenošću na budućnst. Borka je sve objasnila. I 90-tih i više od dve i po decenije kasnije. Pročitajte!


+ više

+ više
Continue reading

Krezubi protiv svezubih


Politika

Nikola Jovanović

Kolumna Zorana Kesića o mitu o „dve Srbije“. Meni, zapravo, govori o tome da bi i jedni i drugi trebalo da shvate da postoji samo jedna. I da nađu način za dijalog kojeg nema ni u najavi.


+ više

Continue reading

Hrvatska planira oprostiti male dugove građanima


Region

Marina Fratucan

Hrvatska planira da oprosti male dugove građanima


+ više

Continue reading