Slavski razgovori

Moj stav


Dragan Janjić

Moj deda Stanko služio je vojsku u Beču i Pešti. Austrougarsku, naravno. U zabačeno selo u severoistočnoj Bosni vratio se pismen i doneo jednu političku mapu Evrope. Ta, možda jedina „učena stvar“ u selu igrala je važnu ulogu o dedinoj slavi izmedju dva rata. Seljaci su voleli da raspravljaju o svetskoj politici, s pravom se brinući da li će biti rata. Sa odmicanjem slave i iznošenjem novih količina rakije rasprava bi dobila na žestini, a glavno pitanje je bilo ko bi pobedio u ratu – „Švabo“ ili „Rus“.

Na vrhuncu rasprave neko bi uzviknuo – Stanko daj der mapu da vidimo. Deda bi ponosno izneo mapu na sto i svi bi se zagledali u nju. Većinom nepismeni, tražili su da im se pokažu Rusija i Nemačka. Pošto je to bila politička mapa, videle su se samo granice država i države označene različitim bojama. „Eto vidi, đe ćeš ti tako, vidi kolika je Rusija a vidi kolicna je Njemačka“, bio je nezaobilazan komentar na kome se rasprava obično završavala. Odlazili su uvereni u pobedu Rusije jer su lepo videli na mapi odnos snaga.


+ više
Continue reading