Srpkinja: njezin život i rad (1913)


Knjiga

Srđan Garčević

Prošli meseci su bili obeleženi hrabrim ženama koje su ustajale protiv diskriminacije i zlostavljanja, bilo u Holivudu, Beogradu ili Brusu. Jedna knjiga priča kako je to bilo 1913. u Srbiji.


+ više

+ više

U sklopu sve veće želje da se afirmišu uspesi žena i da se mladima pokaže fleksibilnost rodnih uloga, širom sveta su sve popularnije slikovnice i knjige koje približavaju živote borkinja za ravnopravnost u raznim poljima.

Dok savremena Srbija još čeka da je ozbiljnije zapljusne takav talas feminističke kulture, bio sam prilično iznenađen kad sam našao jednu popularnu publikaciju na stranici Biblioteke Grada Beograda, pod staromodnim i pomalo rogobatnim nazivom “Srpkinja: Njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umetnost do danas”

Izdata u Sarajevu godinu dana pre nego što će grad ući u svetsku istoriju atentatom na Franca Ferdinanda, ova publikacija uređena od strane srpskih književnica toga vremena je prelep pastiš koji ne samo da približava znamenitih žena toga vremena, već i pokazuje duh njihove borbe za priznanje i jednakost.

Profili znamenitih žena toga vremena, od kojih je većina zaboravljena, su zabavno napisani i iskreni. Oni pričaju o ženama koje nistu prihvatale ograničenja patrijahalne sredine, kao što su Draga Ljočić, prva srpska lekarka, ili Maga Magazinović, novinarka, i koje su zbog toga neretko bile kažnjene, iako su neretko radile na opštem dobru.

Iako je njihov feminizam daleko od radikalnog i za njihovo vreme, autorke ne prezaju od direktne kritike moćnih muškaraca koji im sprečavaju da se ostvare na intelektualnom, karijerskom i ličnom polju. Iako su mnogi problemi vezani za tadašnje doba i skurpule (npr. problem odlaska u kafanu sa muškim kolegama), dosta njihovih kritika društva stoje i sada, iako srhaično sročeni.

Na primer, jedna autorka se žali kako “malo će se kod nas naći muškaraca koje će tražiti društvo pametne žene, naročito ako ova nije odlična roda, ni osobito lepa, mlada i vesela.” Pored toga, priča skoro svake uspešne žene s početka XX veka, kao nažalost i sada, je priča o borbi protiv nefer sistema i frustriranih muškaraca koji ne mogu da prihvate dame kao sebi jednake ili čak bolje.

Sa skicama vezova, pesmama i esejima, ovo je prava poslastica za sve zainteresovane za istoriju i rodna pitanja u regionu, a i dobar podsetnik na mnoge žene koje su s mukom krčile put novim generacijama.

Posted in Knjiga, Kultura, Naslovna, Preporuka.