Pijani pop upadao u raku, gubio kandilo, na poslednje opelo ga odvezli u prikolici pored pokojnika


Društvo

Srđan Ćešić

Šta se dešava sa sveštenicima Srpske pravoslavne crkve?


+ više

+ više

Šta se dešava sa sveštenicima Srpske pravoslavne crkve? Prvo jedan padne u društvu veroučitelja u haljini u kolima punim droge, onda se ovaj napije toliko da ga do groblja voze na prikolici pored pokojnika i posle upadne u raku. Možda je vreme da firma zvanično promeni ime u Srpska travoslavna crkva. Čovek se zaželi vremena kad su se popovi ponašali u skladu sa svojom tradicionalnom ulogom u društvu i seksualno zlostavljali decu.

Mada moguće je i da smo mi malo previše naučili da cepamo dlaku na dva dela pa nam sve nešto ne valja. Moj deda je pričao da je pop Mile u selo Zebe, zadnja pošta Bosansko Grahovo, u doba kraljevine, dolazio tako na jedan prema ofrlje, cirka dva puta godišnje da popiše decu koja su se u međuvremenu desila. Domaćini su ga pozdravljali tradicionalnim pozdravom ‘pope Mile, dal se jebu vile’. Pop Mile je odgovarao tradicionalnim odgovorom ‘Jebu brate, ne čekaju na te’. Pop Mile je i sam bio sklon vatrenoj vodi koja i većim književnim lumenima osujeti spisateljski talenat pa je tokom popisa dece često mašio imena i prezimena. Sad to možda ima veze što su neki od nas Ćešić a drugi Češić, mada to nije bitno jer i ovako dve trećine moje porodice nikad nije bilo do kraja sigurno kako se preziva. Ali drugarici mog dede koja se zvala Pava je upisao u crkvene knjige Pavo, ne znam da li je upisao pol, i onda pošto u selu Zebe zadnja pošta Bosansko Grahovo ljudi nisu mnogo verovalo u petljanje sa administracijom, sledeći put kad se srela sa svojim imenom bilo je kad je pozivar 1939. doneo poziv za vojsku. Onda moj deda išao na regrutaciju, a sa njim išla i Pava koju je vodio ćale na lekarsku komisiju da dokaže da je žensko.

I šta je sad problem? Pop je malo previše nazdravljao za pokoj duše pokojnika, malo je prepio i navukao se na gudro, malo se udvarao mladoženji na sahrani, što od svega pravimo dramu. Nije da je podržavao ratne zločine i negirao genocid u Srebrenici.

Oh, wait!

Posted in Društvo, Naslovna.