Vreme kada smo bili svet


Preporuka

Janko Baljak

Svi studenti i poznavaoci filma znaju šta su značile “Filmske sveske” koje je 1968. godine pokrenuo profesor Dušan Stojanović po ugledu na čuveni francuski časopis “Cahiers du Cinéma”.


+ više

+ više

Koliko je divno i za nas sve značajno imati sve brojeve ovog časopisa sistematizovane, uređene i dostupne na mreži potpuno besplatno.
Epohalni projekat Fakulteta dramskih umetnosti, profesorke Nevene Daković i njenih saradnika.
Sjajno je ponovo proći kroz tekstove i vreme kada smo potpuno išli u korak sa svetom iz oblasti filmske teorije i kritike.
Vratiti se u vreme kada smo bili svet.

Posted in Kultura, Muzika/Film/TV, Naslovna, Preporuka.