Hvala Informeru što me po stare dane šalje da UŽIVAM!


Mediji

Janko Baljak

Pored vesti o dolasku ruskih “Migova” u Beograd glavna vest u tabloidu “Informer” je da je jedna baba stigla u banju Junaković.


+ više

+ više
Continue reading

Apelacioni sud u Beogradu


Hronika

Zoran Čičak

“Ovakvim postupanjem suda je došlo do povrede člana 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima … kao i povrede člana 4. Ustava Republike Srbije.”


+ više

+ više
Continue reading