Zašto je Kišov ‘Čas anatomije’ važan i danas


Kultura

Marina Fratucan

Zašto je Kišov Čas anatomije važan i danas?


+ više

Andraš Urban, jedan od nazapaženijih savremenih reditelja o razlozima za postavljanje Kišovog dela “Čas anatomije”, na sceni SNP u Novom Sadu

Posted in Društvo, Kultura, Naslovna and tagged .