Вашингтонски ветрови


Svet

Milan Krstić

Koliko para, toliko muzike, iliti šta možemo da saznamo iz (predloga) budžeta SAD o perspektivama njihove spoljne politike u našem regionu?


+ više

+ više

Još jedan odličan tekst Đorđa Milošević iz Svetske banke na njegovom ličnom blogu. Koliko će sredstava SAD izdvojiti za naš region u narednoj godini? Koliko za Srbiju, a koliko za ostale aktere? Da li su trendovi smanjenja izdataka za naš region u skladu sa globalnim, ili i tu postoje odstupanja? Šta nam to govori o spoljnoj politici SAD prema regionu?

Tekst daje dobru osnovu za dalje analize i procene. Svakako, treba imati na umu da ovaj predlog budžeta nije i konačan, te da će nešto više održiva analiza moći da se napravi po ,,aminovanju” budžeta u Kongresu SAD, tj. nakon što dobije svoj konačni oblik.

Posted in Blog, Naslovna, Politika, Svet.