Otvorena da bi bila zatvorena


Društvo

Miloš Teodorović

Laiku je nelogično da se napravi spektakl od nove fontane, a onda se ista zatvori i sve okolo razruši. E, dodatno sam se raspitao. Nije to neobično samo laicima (tj meni).


+ više

+ više

Jutros krenem u Takovsku, gužva, sirene…. Krenem u Beogradsku, isto. Ka Brankovoj još gore. A da, to je zbog 1. septembra …

Posted in Društvo, Naslovna, Politika and tagged .