Dijalog sa “izdajnicima”


Politika

Miloš Teodorović

Ako ćemo o “unutrašnjem dijalogu”, da čujemo nekog od onih koga se dijalog zapravo tiče.


+ više

+ više
Continue reading

A Zen master explains why “positive thinking” is terrible advice


Blog

Srđan Novaković

Koliko puta ste čuli “samo razmišljaj pozitivno i sve će biti sjajno”, i stvarno poverovali u to?


+ više

Continue reading