Germany’s Newest Intellectual Antihero


Knjiga

Zoran Čičak

Kad je nemački istoričar, Rolf Peter Ziferle, prošlog septembra uzeo svoj život, Zidojče Cajtung je napisao da od njegove erudicije zastaje dah. Šta su promenile beleške nađene posle njegove smrti?


+ više

+ više
Continue reading