Da li znate kako je sagrađena Univerzitetska biblioteka u Beogradu?


Društvo

Milan Krstić

Gde se nalazi jedina evropska bibilioteka istočno od Lamanša izgrađena sredstvima Karnegijeve fondacije?


+ više

+ više

Prilikom jučerašnje posete kancelariji Karnegijevog saveta za etiku u međunarodnim odnosima u Njujorku, pomenuo sam predsedniku Rozentalu kako je Univerzitetska biblioteka ‚‚Svetozar Marković” u Beogradu izgrađena sredstvima Karnegijeve fondacije. Ovo ga je veoma iznenadilo, imajući u vidu da je ova fondacija uglavnom donirala novac za biblioteke u Americi (gde je Endru Karnegi živeo) i u Ujedinjenom Kraljevstvu (zemlji njegovog porekla).

Još je zanimljivije da malo studenata Univerziteta u Beogradu zna da je jedan od najvećih donatora upravo ovaj čovek, po kome nosi ime i čuvena njujorška dvorana. Isto kao što malo studenata zna ko je bio, na primer, Luka Ćelović Trebinjac, veliki dobrotvor našeg najvećeg i najstarijeg univerziteta.

Posted in Društvo, Kultura, Naslovna, Nauka/Tehnologija.