РИЧАРД ТРЕЋИ


Kultura

Miloš Teodorović

Formula je tu pa u nju ugradite svakog od visoko moćnih, i onih oko njih, čije poteze preispitujete. Tri i po sata uz “Ričarda III” prošla su mi ko za čas.


+ više

+ više
Continue reading

Bojana Maljević: Anti-demokratski refleks


Politika

Bojana Maljević

Mi zaista živimo u “najboljem od svih mogućih svetova”. Poneko je korumpiran silom ili nagradom, poneko stavljen na led…


+ više

+ više
Continue reading