Pavićević: Vlada reprezentativni primitivizam i mržnja prema narodu


Društvo

Marina Fratucan

O primitivizmu, (ne)suočavanju sa prošlošču, nesnalaženjem sa sadašnjošću i nepripremljenošću na budućnst. Borka je sve objasnila. I 90-tih i više od dve i po decenije kasnije. Pročitajte!


+ više

+ više
Continue reading

Максим Милошевић – Шок за студенте


Društvo

Milan Krstić

Ostanak profesora Kovića na Filozofskom fakultetu mora biti isključivo uslovljen njegovim dostignućima i stepenom ispunjavanja potrebnih kriterijuma za izbor u zvanje. Sve ostalo je nasilje nad naukom.


+ više

+ više
Continue reading

Istraga protiv Bogoljuba Karića: 11 godina čekanja svedoka, dokumenata i prevoda


Politika

Miloš Teodorović

Bogoljub Karić možda duguje državi, ali daleko više sudovima, međunarodnim faktorima, prevodiocima, a pomalo i višoj sili. U ovo bi se trebalo udubiti, čisto da bi znali kako stvari funkcionišu.


+ više

+ više
Continue reading