Vladimir Glišin, molekularni biolog – Život između dva centrifugiranja


Društvo

Vesna Vujić

Profesor Vladimir Glišin, molekularni biolog svetskog glasa, je čovek koga u svakoj prilici treba čitati i slušati.


+ više

Kad on govori, deoba ćelija više nije naučna fantastika već uzbudljiva priča o životu, kada čitalac ili slušalac postaje svestan na drugačiji način vlastitog bića. Glišin je među retkim naučnicima koji o komplikovanim stavrima priča jednostavno. Život, zapravo, nije ovakav ili onakav, on je jedinstvena biološka kreacija, sve je genetika. Život je “genomska lutrija, pitanje je samo hoćeš li to da iskoristiš.”

Posted in Društvo.