“Poljubac” nije seksizam


Politika

Slobodan Georgijev

Pojašnjenje Saše Jankovića povodom “Afere Poljubac” govori dovoljno samo za sebe.


+ više

Uverenje je ovog komentatora da je ovaj njegov tekst bio suvišan I da samo dodatno produžava “agoniju”, ali to je već deo procene onoga koji piše.
S druge strane, važno je dapostoji I ovaj trag o celom događaju jer on takođe govori o karakteru onoga koji piše I nudi čitaocima jedan pošten pristup. Suvišan ali pošten.

Posted in Naslovna, Politika and tagged .