Padaj silo i nepravdo – najbolja verzija

Muzika/Film/TV

Suzana Trninić

“Padaj silo i nepravdo” je hrvatska revolucionarna pesma nadahnuta Hvarskom bunom. Nastala je na osnovama pesme “Slobodarka” čiji je autor dr. Josip Smodlaka.


+ više

Pesmu su koristili i jugoslovenski partizani tokom Drugoga svetskog rata te je bila himna Hvarske partizanske čete “Matij Ivanić”.
Ovo vam o pesmi kaže Vikipedija.
Ako je čujete na Dorćolu, to vam je iz doma Trninića. Ponekad nam je lakše da odemo u partizane, nego da aktuelnom režimu damo priliku da nas još nečim baci u bedak. Probajte, uspeva.

Posted in Muzika/Film/TV, Video and tagged .