Lies, propaganda and fake news

Društvo

Lazar Džamić

Kako je civilizacija bazirana na nauci na kraju završila u lažnim vestima i propagandi


+ više

Živimo u doba razgradnje tekovina racionalnosti i prosvećenosti, zbog strukturalnih iskrivljenja koje je donela ideologija ekstremnog neregulisanog kapitalizma. Mediji, uglavnom funkcionišući kao sredstva za pakovanje publika oglašivačima, iz istog razloga jure rejtinge. Konflikt je postao sinonim za pažnju, kako je to neko nedavno rekao, a pažnja je uticaj. BBC, kao jedna od najuglednijih medijskih kuća na svetu, je životno zainteresovan za ovu tematiku. Tim povodom su objavili i seriju tekstova koji bacaju više svetla na opasnost sveta koji je ušao u fazu ‘post-istinskog’ razmišljanja.

Posted in Društvo, Svet and tagged .