Dr Gabor Maté – Mit o “normalnosti”


Zdravlje

Bojana Maljević

U odlomku intervjua za film “Crazywise” Gabor Maté govori o “normalnosti” kao mitu i težnji ka re-konekciji sa Prirodom i inteligencijom od koje smo nastali.


+ više

Čak je manje važno šta govori. Način na koji govori jeste takav da odmah poželite da gledate ponovo. Ima neko sedativno dejstvo u sebi, taj Maté.

Posted in Društvo, Video, Zdravlje and tagged .